Version française         Nederlandse versie

Benelux Desk

Notre centre d'affaires spécialisé au service des entreprises belges, néerlandaises et luxembourgeoisesVos projets de développement en France
Votre entreprise est belge, néerlandaise ou luxembourgeoise...
Vous souhaitez développer votre activité en France :
    - à l'export
    - en e-commerce
    - via filiale ou succursale...
Vous avez des projets d'investissement et des besoins de financement...
 
Nos atouts
L'expertise d'une équipe multilingue
Un savoir-faire reconnu et une expérience de plus de vingt ans dans les opérations transfrontalières
Un service et un suivi personnalisés, la garantie d'une grande réactivité
L'appui de spécialistes locaux
L'accès au réseau relationnel du groupe Crédit du Nord
 
Nos solutions

L'offre de crédit (affacturage, crédit bail, crédit classique, …)
La gestion d'actifs
La gestion de flux (chèques, traites, …)
Le commerce international
Les solutions e-commerce
La gestion online par Isabel ou internet
  Pour nous contacter  

Ons bedrijvencentrum ten dienste van Belgische, Nederlandse en Luxemburgse bedrijvenProjecten in Frankrijk

U hebt een Belgisch, Nederlands of Luxemburgs bedrijf...
U wenst uw activiteit naar Frankrijk uit te breiden :
    - door te exporteren
    - via e-commerce
    - via een bijhuis of  filiaal...
U hebt investeringsprojecten en nood aan financiering...
 
Onze troeven

De expertise van een meertalig team
Een bewezen knowhow en meer dan twintig jaar ervaring in grensoverschrijdend zakendoen
Een service op maat en proactieve opvolging
Ondersteuning door lokale specialisten
Toegang tot het netwerk van de hele Crédit du Nord groep
 
Onze Oplossingen
Een uitgebreid kredietaanbod (factoring, verschillende leasingformules, klassieke kredietverlening, …)
Manieren om te beleggen als vennootschap
Efficiënte oplossingen voor franse geldstromen (cheques, wissels, domiciliëringen, overschrijvingen, …)
Internationale handel
Oplossingen voor e-commerce
Online bankieren via Isabel of internet
  Contact